Umění úniku 2

Umění úniku - 2.kapitola

původní název: The Art Of Escape
zdroj: www.bdsmlibrary.com/stories/
autor: Tyjord


Stará nábřežní část města byla takto pozdě večer již opuštěná. Dokonce i bezdomovci, kteří obvykle putují od popelnice k popelnici ve snaze nalézt něco k jídlu, nebyli na dohled. Z dřívějších přístavních skladů i pro ně udělalo chladné počasí a nízká místní obydlenost nechtěnou oblast.

Velká a hladová krysa zapištěla, když jí osvětlily světla zastavujícího se SUV. Zmizela, když auto zastavilo před na první pohled opuštěnou budovou. Dva mladí lidé vystoupili z auta a šli k zrezlým železným dveřím. Muž sáhnul do kapsy a vytáhl klíč. Vedle něj stojící dívka sledovala, jak ho vložil do zámku, který jistil železnou závoru uprostřed dveří. Zámek se odemknul s hlasitým cvaknutím. Poté ho odemčený podal dívce, aby měl volné ruce na vyjmutí železné závory ze žlábků. Kvůli korozi musel použít sílu. Po chvíli ji vytáhl a po zemi odtáhl pryč. Silné skřípění přimělo dívku, aby si rukama kryla uši.

Muž se na ní usmál a ramenem otevřel dveře. Pár vstoupil dovnitř tmavého interiéru. Dívka se natáhla po vypínači a rozsvítila řadu zářivek, které osvětlovaly interiér po celé jeho délce. Ustoupila stranou, aby její společník mohl za nimi zavřít a zajistit dveře.

Společně si prohlíželi budovu. Uvnitř byl poměrně velký prostor se zamřížovanými špinavými okny vysoko nad zemí. Skla byly nedávno sprejem zakryta speciální odrazovou vrstvou, aby zvenčí nebylo dovnitř vidět. Všechny objekty v hale byly zakryty starými roztrhanými plachtami a pokryty prachem. Bylo zde mnoho přikrytých věcí, kolem kterých pár prošel do zadní části budovy. Vzadu se zastavili před pevnými svinovacími vraty, které se používají přes noc v obchodech jako zabezpečení před zloději. Vrata byla zajištěna několika zámky k podlaze. Během chvíle byly odemčeny a odstraněny. Muž stisknul červené tlačítko na ovládacím panelu na zdi a motor začal vysouvat vrata nahoru.

Trpělivě stáli, když se vrata pomalu a hlučně zvedala. Za vraty byl interiér ještě špinavější než v přední části a dával pocit dlouhodobého opuštění budovy. Nespočetně krabic, kontejnerů, palet a dalšího vybavení leželo zaprášeno v různém stavu rozpadu. Studená podlaha z hladkého betonu byla pokryta vrstvou prachu. Pár se přesunul dovnitř a opatrně míjel velké kusy nepoužívaných věcí. Na konci místnosti se zastavili a vzhlídnuli před sebe.

„Koukej Ricku, vypadá to, že zase nemohl uniknout z pout,“ řekla mladá žena s mírným znechucením v hlase.

„Je tomu tak, Melisso. Začínám si myslet, že můj bratranec není tak dobrý, jak o sobě tvrdil.“

Oba se dívali na nahé mužské tělo, které před nimi bylo zavěšeno tři metry nad zemí. Mohutná kožená pouta na zápěstích a kotnících byla k sobě uzamčena za jeho zády. Na hlavě měl nasazenou tuhou koženou kuklu, která byla na jeho hlavě zajištěna mnoha řemínky a zámečky. Natažený řetěz od úchytu na vrchu kukly vedoucí k poutům na končetinách ho nutil zaklánět hlavu. Za středový bod mezi pouty byl připevněn hák, který pomocí řetězu držel zavěšené tělo na zemí. Na háku byla jištěna všechna hmotnost bolestivě spoutaného a lehce se ve vzduchu pohupujícího muže.

Melissa se potutelně usmívala, když se přesunula přímo pod zavěšené tělo a přitom se opatrně vyhnula velkým loužím na zemi. Ve výšce jejích očí byly zavěšeny tři kovová závaží, jedno dvoukilové a dvě menší půlkilová. Opatrně se přesunula mezi pohupující se závaží a vzhlídla vzhůru. Dvoukilové závaží byly připevněno za jeho varlata tak, že natahovalo šourek dolů k zemi. Dvě menší závaží byla přichycena pomocí kovových zubatých kolíčků k bradavkám, které také byly natahovány dolů od jeho těla. Se sadistickou radostí Melissa za každé závaží zatahala a způsobila tak kývání spoutaného muže, který tak reagoval na zvýrazněnou bolest.

Rick se přidal k Melisse pod pohupujícím se tělem jeho bratrance a za pomoci dvou utěrek se zbavil rozlité vody. „Byl jsem si skoro jistý, že se z toho Justin dostane dřív, než se led roztopí a způsobí pád závaží.“

„Já taky,“ přikývla Melissa, když zálibně natahovala závaží na bradavkách dolu a nahoru. „Ale nedostal a tak musíme zkusit něco jiného.“

Nechali ho tam zavěšeného ze stropu se závažím na varlatech a bradavkách a vrátili se zpět do větší části skladu.

Po dvou hodinách příprav se dvojice vrátila, aby ho spustila na zem. Melissa mu sundala závaží, zatímco Rick ho spouštěl k zemi. Když byl na zemi, tak mu Melissa odemknula a sundala těžkou kuklu. Pod ní byla Justinova hlava uzavřena v další, tentokrát těsné gumové kukle. Rick se sklonil dolů k uchu jeho bratrance a hlasitě začal mluvit.

„Dobře Justine,“ řekl, když rozšněrovával kuklu, „teď tě připravíme pro další velkolepý únik z pout. Pokud se z nich skutečně dostaneš, tak to bude tvůj první úspěšný únik za poslední týdny. Ale mi ti věříme. A teď si zapamatuj, žádné kladení odporu během příprav, nebo ti píchneme sedativa. Poté se probudíš v nové spoutané pozici bez jakékoliv informace. A to bys přeci nechtěl, že?“

Tlumený povzdech byl jedinou odpovědí Rickova mladšího bratrance. To vzal Rick jako souhlas a sundal mu kuklu. Pod ní byl Justin dál omezen pomocí těsné pásky na očích a gumovým roubíkem v puse. Rick ho tak nechal a Melissa začala odpoutávat jeho ruce.

„Pamatuj,“ řekla Melissa, když nad ním klečela s klíčem od pout v ruce, „spolupracuj nebo budeš mít problém.“

Justin zůstal v klidu, i když mu byly uvolněny ruce. Jeho tělem pronikla úleva, když byl po dlouhé době konečně schopný pohnout rukama. Jeho úleva ale netrvala příliš dlouho, protože Melissa mu je za zády zkroutila do bolestivé pozice nahoru ke krku. Rick mu ruce podržel a Melissa na ně upevnila jiný typ pout. Nová pouta byla vyrobena z tuhé kůže a oceli a držela mu ruce za zády hřbety k sobě.

„Nikdy se nenabažím té jeho ohebnosti,“ řekla Melissa, když skončila s pouty. Rick stále držel jeho ruce, zatímco Melissa uzamkla Justinovy na krku široký pevný obojek. Když byl uzamčen, bylo pro Ricka už jednoduché pomocí dalšího zámečku spojit kroužek na obojku k řetízku mezi pouty na rukou.

Když byly ruce spoutány, tak se pár přesunul k Justinovým nohou. Mohutná pouta mu byla připevněna nad kotníky. Ty byly následovány podivným ortopedickým kovovým postrojem na nohy. Postroj mu byl připevněn k poutům na kotnících, které spojoval. Od kotníků postroj pokračoval dolů vytvarovaným kovovým plátem přes nárt až ke špičkám tak, že tlačil nohy k napnuté poloze. Na konci tohoto úseku byl malý pár pout, který zajistil jeho palce. Od spodní části těchto pout vedl kovový rám, zpět ke kotníkům. Rick začal otáčet speciálním klíčem, který vložil dovnitř kovového rámu. Každým otočením se zařízení zpevňovalo a nutilo Justinova chodidla více do přímé linie s celou délkou jeho nohou.

Uspokojen mučivou mírou napětí Rick ustoupil a nechal Melissu zajistit řemeny Justinovi nohy pod a nad koleny tak, aby nohy v žádném případě nemohl roztáhnout. Dvojice pak spoutané tělo přenesla k místu jeho nové zkoušky. Když byla Justinova páska přes oči sundána a on uviděl přes dva metry vysokou válcovou nádrž naplněnou vodou, začal sebou zmítat.

Vaše komentáře:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
počítadlo.abz.cz